Usein kysyttyä

Leikkauksen jälkeisen kivun hoidoksi tehdään erilaisia puudutuksia. Laitan itse kaikille jalkaterän etuosan leikkauspotilaille leikkauksen yhteydessä nilkan johtopuudutuksen pitkävaikutteisella paikallispuudutteella. Puudutuksen vaikutus kestää n. 17 tuntia ja puuduttaa tehokkaasti koko jalkaterää estäen leikkauksen jälkeistä kipua. Paikallispuudute laitetaan myös nilkan leikkaushaavoihin. Puudutusten avulla kotiinlähtö on helppoa päiväkirurgisten leikkausten jälkeen. Laajoissa leikkauksissa anestesialääkärimme tekevät polvitaipeen tasolle vastaavat puudutukset, jolloin kivun hoito on tehokasta sekä nilkan että jalkaterän alueella. Polvitaipeen puudutukset tehdään osastohoidon aikana. Myös raajan kohoasento osastolla ja kotona auttaa tehokkaasti kivun hoidossa. Kirjoitan reseptin kipulääkkeille kotiin lähtiessä.

Jalan leikkaukset voidaan tehdä joko selkäpuudutuksessa tai nukutuksessa eli yleisanestesiassa. Molempia anestesiamuotoja käytetään. Anestesialääkäri tekee suosituksen anestesiamuodosta. Anestesian suunnitteluun vaikuttavat potilaan perussairaudet, leikkaustyyppi, leikkauksen kesto ja potilaan omat toiveet. Nuorille potilaille suositellaan yleisanestesiaa psyykkisten seikkojen ja jännityksen vuoksi.

Osa jalkakirurgisista leikkauksista on päiväkirurgisia leikkauksia, jolloin kotiin pääsee samana päivänä. Laajojen leikkausten kohdalla päiväkirurgia ei ole riskien hallinnan kannalta turvallista. Silloin potilas jää vuodeosastollemme hoitoon 1-2 vrk ajaksi. Vuodeosastollamme on potilaille omat modernisti varustellut potilashuoneet. Vuodeosastohoidon aikana raajaa pidetään kohoasennossa, sidoksia voidaan vaihtaa ja anestesialääkärin kipuhoidot ja puudutukset voidaan toteuttaa valvotusti.

Sairasloman pituus riippuu sekä leikkauksen tyypistä että työn vaatimuksista. Jalkaterän etuosan leikkausten jälkeen tyypillinen sairasloman pituus on 6-7 vkoa. Toimistotyöhön paluu sujuu nopeammin kuin fyysiseen tai paljon liikkumista ja matkustelua sisältävään työhön. Laajojen leikkausten jälkeen sairasloman pituus voi olla jopa 3-4 kk. Osa sairaslomasta menee kuntoutuksen parissa, joka on tärkeä osa hoitoa ja hyvän lopputuloksen edellytys.

Autoa ei voi ajaa, jos poljinjalassa on kipsi tai hoitokenkä. Automaattivaihteista autoa voi siis ajaa, jos on leikattu vasen jalka. Tämäkin on turvallista vasta, kun haavat ovat parantuneet ja turvotukset laskeneet eli aikaisintaan 2 vkon kohdalla leikkauksesta.

Tavalliset riskit liittyvät haavojen paranemiseen ja esim. luudutettavien nivelvälien luutumiseen. Riskejä hallitaan huolellisella potilasohjauksella ja leikkaustekniikalla. Tupakointi ja diabetes ovat tavallisimmat ongelmia aiheuttavat tekijät. Diabeteksen hyvä hoitotasapaino ennen ja jälkeen leikkauksen on hallittavissa sokerien seurannalla, ruokavaliolla ja lääkityksen tehostamisella. Leikkausta edeltävästi pitkäaikainen verensokeri eli HbA1c tulisi olla < 7 %.  Tupakoinnin lopetus viimeistään 1 kk ennen leikkausta on edellytys leikkaukseen pääsylle. Tupakoimattomuutta pitää jatkaa vielä kuukausia senkin jälkeen, kun parantuminen on odotettavaa. Jos jalan verenkierron tilasta herää epäily ennen leikkausta, pyydetään verisuonikirurgia tekemään arvio, onko leikkaus verenkierron suhteen turvallinen. Turvotus heikentää haavojen paranemiskykyä. Leikkauksen jälkeinen turvotus hallitaan raajan kohoasennolla. Haavoilla voidaan käyttää turvotuksen hoidoksi myös erityisiä tyhjiöimuhaavatyynyjä, jos riskit tiedetään korkeiksi ja leikkaus on kuitenkin välttämätön. Jos haavojen kanssa tulee ongelmia, koulutetun haavahoitajan ammattitaito on korvaamaton apu haavojen paikallishoidossa. Tapamme on, että potilasta pyydetään lähettämään valokuvat puhelimen välityksellä sekä haavahoitajalle että lääkärille, jolloin haavojen paranemista voidaan tarkasti seurata.

Vastaanottokäynnillä tehdään perusteellinen kliininen tutkimus ja tutkimusta täydennetään kuvantamisilla. Kun leikkausaihe on selvä, voidaan leikkaus sopia tehtäväksi. Jos sinulla on tutkimusta vaativia perussairauksia, tehdään laboratoriokokeet ja tarvittaessa toisten erikoisalojen konsultaatiokäynnit leikkausta edeltävästi.