Kuntoutus hoitolinjana

Fysioterapeuttisella kuntoutuksella on tärkeä rooli jalan kiputilojen hoidossa. Osassa sairauksia kirurgista hoitoa ei ole tarjolla ja silloin hoitolinjaksi valitaan kuntoutus. Joillakin potilailla leikkaushoidon riskit voivat olla niin suuret, että leikkausta ei pidetä turvallisena. Silloinkin voidaan fysioterapian keinoin helpottaa potilaan vaivoja ja parantaa elämänlaatua. Merkittävien virheasentojen, rappeumamuutosten ja tapaturmien jälkitilojen leikkausaiheet ovat selvät. Lievissä tapauksissa yhteys jalan oireisiin ei ole yksiselitteinen. Tällöin on tarkoituksenmukaista ensin selvittää fysioterapialla saatava hyöty ennen kuin pohditaan leikkaushoidon aiheellisuutta. Fysioterapian avulla tehdään jalan toiminnallisen häiriön selvittely ja hoito.

Muutama tyypillinen sairaus jossa kuntoutus hoitolinjana

Plantaarifaskiitti

Plantaarifaskiitti on jalkapohjan kalvojänteen kiinnitysalueen rappeuma. Se on yleisin kantapään alaisen kivun syy. Rasitus pahentaa oireita, joita ovat jalkapohjan aamyjäykkyys, liikkeellelähtökankeus, kantapään alainen turvotus sekä askelluskipu. Tavallisesti kipu alkaa poikkeavan rasituksen tai huonojen kenkien pitämisen seurauksena ja kroonistuu helposti. Kipu saattaa kestää 6-12 kk. Tavallisia potilasryhmiä ovat seisomatyötä tekevät ja urheilijat, joilla kyse on ylikäyttövammasta. Hoitona on aina kuntoutus, jossa keskeistä on jalkaholvia tukevien lihasten harjoittaminen ja pohjekireyden hoito venytyksin. Jalkaholvia voidaan tukea yksilöllisellä tukipohjallisella. Kivun hoidoksi voidaan kokeilla geelityynyä ja tulehduskipulääkkeitä. Kortisoni-injektiohoitoja ei suositella niiden haittavaikutusten ja epävarman vasteen vuoksi. Plantaarifaskiittiin ei ole tarjolla leikkaushoitoa.

Sesamluun kiputilat

Sesamluut ovat osa isovarpaan tyvinivelen alaista nivelkapselia. Ne ovat hohkaluurakenteita, joihin pitkään jatkuva ylikuormitus voi aiheuttaa verenkierron häiriötä, rasitusmurtumia ja jopa luun murenemista ja litistymistä. Kipu aiheuttaa helposti kävelyyn ulkosyrjän kautta ontumisen. Hoitona on ylirasitusta aiheuttavan liikunnan tai kenkien välttäminen ja kuntoutus, jossa jalan päkiärullausta pyritään normalisoimaan kipuväistöstä pois. Kivun hoidossa osa potilaista hyötyy kovapohjaisista kengistä tai tukipohjallisista. Leikkaushoidolla ei ole sijaa sesamluukivun hoidossa. Poikkeustapauksissa voidaan tehdä leikkauksessa sesamluun osapoisto, jos luu on muovautunut hyvin kookkaaksi.

Akillesjänteen keskiosan kiputila

Akillesjänteen keskellä on sukkulamainen kivulias paksuuntuma. Akillesjänteen alaosa on rauhallinen ja kivuton. Hoito on fysioterapeutin määrittämä harjoittelu ja pohjevenytykset. Suositeltava jalkinevalinta on lenkkari tai tukevapohjainen kenkä, jossa on paksu kantavaimennus ja päkiäponnistusta helpottava kärkikeinu. Erilaisia injektiohoitoja on olemassa. Niiden osalta ei ole osoitettu sekä turvallista että tehokasta vaikutusta. Kortisoni-injektiot jänteen läheisyydessä altistavat jännerappeumalle ja jänteen katkeamiselle. Leikkaushoito tulee kyseeseen vain poikkeustapauksissa.

Pitkäaikaiset hermokivut

Jalan hermokivut voivat johtua neurologisesta sairaudesta tai hermovamman jälkitilasta. Diagnoosi tehdään ENMG tutkimuksen avulla. Hermokipujen hoidossa käytetään kipulääkärin määräämiä lääkkeitä, jotka on tarkoitettu juuri neuropaattisen kivun hoitoon. Kuntoutuksella pyritään ylläpitämään jalan toimintaa ja välttämään jalan hakeutuminen virheasentoon.

Kuntoutus leikkaushoidon jälkeen

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus on tärkeä osa kirurgista hoitoa. Leikkauksesta saatava hyöty voi jäädä vaatimattomaksi, jos jälkikuntoutuksesta ei huolehdita. Esimerkiksi latuskajalkaleikkauksissa ja jännesiirreleikkauksissa jalan toiminta muuttuu radikaalisti, ja uudet lihastoiminnot eivät ”löydy” ellei harjoittelua ohjata ja etenemistä vauhditeta riittävästi. Jälkikuntoutuksella ei hoideta ainoastaan leikkauksen toipumisaikana syntynyttä väliaikaista toiminnanvajetta, vaan sillä puututaan myös aiemmin syntyneen virheellisen toiminnan hoitoon. Myös kipsillä tai lastalla hoidettavien tapaturmien jälkitilat jäävät tarpeettoman usein huonoiksi, jos kuntoutus jää saamatta. Kipsihoidon jälkeen nilkan liikeharjoitukset ja motorisen kontrollin harjoitukset pitäisi aloittaa pikavauhdilla, jotta jäykkyys ja toiminnalliset ongelmat eivät jäisi pysyviksi.

Fysioterapeutti

Fysioterapeutin ammattitaitoa ovat perehtyneisyys nilkan ja jalkaterän monimutkaiseen toimintaan ja ymmärrys leikkaushoidon menetelmistä. Töölö Mehiläisen jalkakirurgisessa tiimissä toimivat kokeneet alaraajafysioterapeutit Heidi Väkeväinen ja Sami Kiiski. Yhteys hoitavaan kirurgiin on saumatonta koko hoitojakson ajan toiminnan tapahtuessa samassa yksikössä. Lääkäri ohjaa potilaan jo leikkausta edeltävälle fysioterapiakäynnille silloin, kun leikkaus on laaja tai kun leikkauksen jälkeen on odotettavissa liikkumisen haasteita apuvälineisiin ja varausrajoituksiin liittyen.

Voit varata ajan fysioterapeutti Heidi Väkeväiselle tai Sami Kiiskille alla olevien painikkeiden kautta.